Post your ASCII Portrait

9 years ago from Allan Grinshtein, Founder at LayerVault

  • Péter GombosPéter Gombos, 9 years ago (edited 9 years ago )
    '.. ..,'.. '... .'',,,;;'''.. '... .',,;''........ '... .;,'...,ck0OOkkkxc. ,... ......,oO00OkxO00Oc. ,'.. .....:kOxl:;',:c,'. ,'.. ..''';kOOxol;:oOO;'. ,'.. lo,coxkkO0K0xxkxxkx ,'.. 'xkkooddddlcll'.':; ,'.. ',;cldxxxxdoc,'l: ,'.. .;:,,,;coxOO0kxo. ,'.. :d:''..''',;;,. ,'.. ..cdd;...'',,,' ,,.. .xdkxxk:..'',;,;.. ,,.. .;lxOkoox;lxc''',,,..;'.. ,,.. .,lkOOOO0OOd. .,. . 'lckkd:. ,,'. 'lkO00O0OOOOOOc;;:,... .;. ..:x0K000Oo' ,,'. ;kO0O00O0OO0OOkkkxxkOdod:.'Oklocx0KKOOK000x' ,,'. oOOOO0O00000O0K00OOkxdxx0Od'OO0O000OkO00000OOl ,,'. cOOOkkkOOO00O000000K0000kxkOkOOk0OOO00000KK00Okl ,,'..kOOxdkxokOkO0OOkxxxkOO0000OkOkkkkO0000000kkookkO. ,,'.oOOkOookkldlc,',:oxkOOOO0OO00O00O0000OOOOOkd'.:lkx. ... ,,.,Okkkkkocdc,..;dxk0kk0OO0OOO0kkkOOOO00OOOOkkx' .;kkk. ,;;;;;;;;;;,,,,''' ...lkkOkkOxd:o;.;:odkkkOOOOOkkOOOOOOkkkOkkkkkkkk'.;dkkOx' ,,,,,,,,,,'''''''' dkkOOkkxxd;o':lddxddxddxxxkkkkkxkxxkkxxxxddol.:xxkkkOk. .,,,,,,,,,,''''''.. ,kOkkOkkkddl,;:ccccccclooodxxkkkkkOkOkkxdoc:;; ,oddddkkx. .;;;;,,,,,,,,'''''. dkxOkkOkkkoo.':;;c:,:lodddkxx0kxOdkOkkOOOkdd:, ,,;;;loodl. ,;;;;;;;;;;:l,,'''. .dxoxxddkxxdc..'::';oocoodkxxkxxkkxkkkkxxkkOxx; ..';oc,,,:c. ::::::::::kNX:,,''' .xxdoOkdodxd:.,:;:cc:codooddxOkkOxxkxxkkkkkOkxc .,clc:ooddl:. .ccccccccccNMX:;;,,' ,koc;,,cddl:..':ccldddoloxdxkxxOxkOdkxkxkkxxxo: ......:dloxo,. ,lllllllllloolc:;;,' ,..,;;:ccodc..::lddoddddkxkkkxkOkkkO00OkOkdddc: '..,:lcclkk0OOxl' lddddddooooollcc::;, .c:olclxxkkkOOOkxkxddxdodkkkOkOK00KKKK0OOkxkkxdl' ..;,:lc:oxkkOO00Okc. .xkkxkkkxxxxxdddolc:; ..'.'dlloloxdxkxxdxkkkOOOOOOOO000OOOOOkkxoddodoc,. .;,,ldldodxxxkkOOo;. ..,;,,'.. .dkO00:,''',clccclooddoc;; ...'c.',';:clc::ldxdolooollodcooddooll:;;;::ccl:,. ..':clcllloxkxl:;:lxxdllllxOOxl;''',kXKKKkc::cldOOkxl;....:oxx ..',..;:,.....;:c:;;;,,,:::;:'''',;;;,,,;:::,'.,. .......','...';:;cddoddddoddoooooollllllcccccc::::;'..';;;, . ... .'. . .... ..;dd, ...',::loddxdolc:;,'... .............. . ..;l'';lll' ;lodxdolc:;,'... .. . .............. ...:oc',;,, .'.. .. .. ..... ............ .. . .............. . .. ''. .l:'''.. . .... ..... ..... ... . ............. ..'''. .c,,. .''. ';,... . . . .............. ...... ;kl'. .,,,. ;:.. '' .
    0 points